آموزش کامل خاموش کردن، راه‌اندازی مجدد و خروج از سیستم در لینوکس (Ubuntu, CentOS, Debian) – راهنمای گام به گام

دستورات لینوکس

در این مقاله، به صورت گام به گام به آموزش کامل خاموش کردن، راه‌اندازی مجدد و خروج از سیستم در توزیع‌های مختلف لینوکس شامل اوبونتو، سنت‌اواس و دبیان پرداخته‌ایم. این راهنما شامل دستورات ترمینال و روش‌های موجود در محیط گرافیکی برای مدیریت سیستم شماست. با استفاده از این آموزش، می‌توانید به سادگی سیستم خود را مدیریت کنید و فرآیندهای مختلف را به درستی انجام دهید.