آموزش کامل و گام به گام دستورات لینوکس برای مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها. یاد بگیرید چگونه با استفاده از دستورات ترمینال لینوکس، فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را ایجاد، کپی، انتقال، حذف و مشاهده کنید.

در این آموزش کامل و گام به گام، با دستورات لینوکس برای مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها آشنا خواهید شد. این دستورات شامل ایجاد، کپی، انتقال، حذف، مشاهده و تغییر مجوزهای فایل‌ها و دایرکتوری‌ها هستند.

1. مشاهده محتویات دایرکتوری

دستور ls

 1. نمایش محتویات دایرکتوری جاری:

				
					ls
				
			

نمایش جزئیات بیشتر (از جمله مجوزها، مالکیت و اندازه فایل‌ها):

				
					ls -l
				
			

نمایش فایل‌های مخفی:

				
					ls -a
				
			

نمایش اطلاعات با جزئیات بیشتر و فایل‌های مخفی:

				
					ls -la
				
			

2. تغییر دایرکتوری

دستور cd

 1. رفتن به دایرکتوری دیگر (مثلاً /home/user):

				
					cd /home/user
				
			

بازگشت به دایرکتوری قبلی:

				
					cd -
				
			

رفتن به دایرکتوری والد:

				
					cd ..
				
			

3. ایجاد دایرکتوری و فایل

دستور mkdir

 1. ایجاد یک دایرکتوری جدید:

				
					mkdir new_directory
				
			

ایجاد دایرکتوری به همراه دایرکتوری‌های والد در صورت عدم وجود:

				
					mkdir -p parent_directory/new_directory
				
			

دستور touch

 1. ایجاد یک فایل خالی:
				
					touch new_file.txt
				
			

4. کپی کردن فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

دستور cp

 1. کپی کردن یک فایل:

				
					cp source_file.txt destination_file.txt
				
			

کپی کردن یک دایرکتوری به همراه محتویات آن:

				
					cp -r source_directory destination_directory
				
			

5. انتقال و تغییر نام فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

دستور mv

 1. انتقال یک فایل:

				
					mv source_file.txt /path/to/destination/
				
			

تغییر نام یک فایل یا دایرکتوری:

				
					mv old_name.txt new_name.txt
				
			

6. حذف فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

دستور rm

 1. حذف یک فایل:

				
					rm file_to_delete.txt
				
			

حذف یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات آن:

				
					rm -r directory_to_delete
				
			

7. مشاهده محتویات فایل

دستور cat

 1. نمایش محتویات یک فایل:
				
					cat file.txt
				
			

دستور less

 1. نمایش محتویات یک فایل با امکان پیمایش:
				
					less file.txt

				
			

8. تغییر مجوزها و مالکیت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

دستور chmod

 1. تغییر مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری (مثلاً خواندن، نوشتن و اجرا برای مالک):
				
					chmod 700 file_or_directory
				
			

دستور chown

 1. تغییر مالک فایل یا دایرکتوری:
				
					chown user:group file_or_directory
				
			

9. سایر دستورات مفید

دستور find

 1. پیدا کردن فایل‌ها و دایرکتوری‌ها با نام خاص:
				
					find /path/to/search -name "filename"
				
			

دستور du

 1. نمایش استفاده از فضای دیسک توسط فایل‌ها و دایرکتوری‌ها:
				
					du -h
				
			

نتیجه‌گیری

این آموزش گام به گام شما را با دستورات اساسی لینوکس برای مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها آشنا کرد. با استفاده از این دستورات، می‌توانید به راحتی فایل‌ها و دایرکتوری‌های خود را مدیریت کرده و عملیات مختلفی را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *